Ga naar de hoofdpagina

Kredietvormen

Op het moment dat u geld wilt lenen voor consumptieve doeleinden, heeft u in Nederland een uitgebreide keuze uit verschillende kredietvormen. Hieronder hebben we de meest voorkomende kredietvormen beschreven. Het gaat hierbij alleen over consumptieve kredietvormen, hypotheken zijn dus buiten beschouwing gelaten.

Doorlopend krediet:

Bij een doorlopend krediet (DK) spreekt u met de kredietverstrekker een limiet af. Tot aan die limiet mag u geld opnemen. Op het moment dat u geld opgenomen heeft, dient u over het opgenomen saldo rente te betalen. In de meeste situaties dient u op regelmatige basis (vaak maandelijks) een deel van de opgenomen limiet weer af te lossen. Indien gewenst, kunt u tussentijds weer extra bedragen opnemen, maximaal tot aan de oorspronkelijke kredietlimiet. Het is tevens mogelijk om (vaak zonder boete) extra bedragen af te lossen. Qua voorwaarden is het doorlopend krediet dus een zeer flexibele kredietvorm. De verschuldigde rente over een doorlopend krediet bestaat uit een variabel rentetarief. Dit houdt in dat de kredietinstelling het rentetarief tijdens de looptijd van de lening kan wijzigen.

Voor een uitgebreide beschrijving van het doorlopend krediet, klik hier.

Persoonlijke lening:

Een persoonlijke lening (ook wel PL genoemd) is een leenvorm waarbij het bedrag, de looptijd en het rentetarief bij het afsluiten van de lening vastgezet worden. Dat houdt automatisch in dat een persoonlijke lening een vaste maandtermijn kent, bestaande uit rente en aflossing. Het rentetarief staat dus voor de gehele looptijd vast. Door de vaste maandtermijn is een persoonlijke lening een verhoudingsgewijs zekere leenvorm.

Voor uitgebreide informatie over de persoonlijke lening, klik hier.
Voor het vergelijken van persoonlijke leningen, klik hier.

WOZ-krediet:

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Volgens deze wet wordt ieder koophuis in Nederland door de overheid gewaardeerd. De bepaalde waarde wordt de WOZ waarde genoemd. Onder een WOZ-krediet verstaan wij een doorlopend krediet dat alleen beschikbaar is voor eigenaars van een koopwoning. Hierbij is de WOZ-waarde bepalend voor de maximale lening. Er hoeft dus geen taxatie plaats te vinden (en u hoeft evenmin naar de notaris). De rente op een WOZ-krediet is vaak zeer scherp.

Autolening:

Onder een autolening verstaan wij een persoonlijke lening waarbij u het geld dat u leent gebruikt om een auto aan te schaffen. De auto is hierbij het onderpand voor de lening. Vanwege dit onderpand is de rente bij een autolening vaak lager dan bij een blanco persoonlijke lening (een lening zonder onderpand).

Huurkoop:

Huurkoop is een kredietvorm waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto. Het bijzondere van huurkoop is dat u pas officieel eigenaar van het object wordt na betaling van de laatste termijn. Tot aan dat moment is de kredietgever nog eigenaar van het object.

Credit Card krediet

Op het moment dat u een credit card gebruikt voor de aankoop van bepaalde zaken, ontstaat automatisch een krediet. Meestal kunt u zelf de keuze maken of u het opgenomen saldo ineens af gaat lossen of dat u kiest voor aflossing in termijnen. De rente die u betaalt bij aflossing in termijnen is vaak erg hoog.

Rood staan op uw betaalrekening:

Alhoewel veel mensen dit niet zo zien, is ook rood staan op een betaalrekening een vorm van lenen. Een hele populaire vorm, aangezien alle Nederlanders samen eind 2006 voor ongeveer 8 miljard euro rood stonden op hun rekening. De rentevergoeding die hierover door banken en credit card maatschappijen berekend wordt, is vaak zeer hoog. Rood staan is daarom een ongunstige vorm van lenen.

Voor een overzicht van de actuele rente van een aantal kredietmaatschappijen, klik hier.

Kredieten algemeen

Wat is een krediet?
Kredietvormen
Verantwoord lenen

Doorlopend krediet

Wat is doorlopend krediet?
Rente doorlopend krediet

Overig

Het BKR
10 leentips

Meer leen & rentesites

Leningen vergelijken
Lening berekenen
Annuiteitenhypotheek
Aflossingsvrije hypotheek